منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه مجلس نقش شورای رقابت را در قیمت‌گذاری خودرو پررنگ کرد، گفت: در یکی از مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو مجلس مقرر کرد؛ شورای رقابت به بازارهای انحصاری ورود کند. باستانی در این زمینه ادامه داد: تفسیر مجلس از ماده مذکور ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری است، به این معنا که خودروسازان قیمت خودروی تولیدی و سود خود را اعلام می‌کنند، اما رقم نهایی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. وی افزود: در صورتی که نیاز به تفسیر باشد، این الحاقیه را در مجلس تفسیر می‌کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نحوه قیمت گذاری شورای رقابت، گفت: در وهله نخست این شورا قیمت واقعی را مشخص کرده و به قیمت تمام شده اعلامی از سوی خودروسازان توجهی نمی‌کند، چراکه ممکن است خودروسازان هزینه‌های بالاسری زیادی داشته باشند یا نحوه تامین قطعات برای آنها هزینه‌های مازاد ایجاد کند، در نتیجه قیمت تمام شده خودرو بیش از میزان واقعی شود. وی خاطرنشان کرد: باید بر قیمت خودرو کنترل دقیقی وجود داشته باشد تا خودروسازان با اصلاح سیستم داخلی به قیمت واقعی تعیین شده از سوی شورای رقابت نزدیک شوند. باستانی در پایان افزود: در صورتی که واردات خودرو آزاد شود، خودروسازان داخلی نیز ناگزیرند وارد میدان رقابت شوند.


منبع:خانه ملت
مورخ 6 خرداد1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت