منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

کش و قوس های بازار خودرو با ورود سازمان بازرسی کل کشور و درخواست لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، از سوی معاون اول رئیس جمهور وارد مرحله جدیدی شده است. مصوبه ستاد تنظیم بازار، مبنی بر فروش فوری 20 درصد تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار بوده است؛ اما این راهکارِ خودروسازان و وزارت صمت نتیجه ای جز افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مردم نداشته است. در نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس جمهور آمده است: « شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است در صورتی که از طرف سازمان حمایت هم اقدامی مشاهده نمی شود...»

هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس در بررسی طرح سازماندهی بازار خودرو، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را تصویب کردند. در همین زمینه و برای کسب اطلاعات بیشتر، مشروح سخنان دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت را در اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما، مورخ 5/3/98، در ویدئوی زیر مشاهده کنید.
منبع:اخبار سراسری شبکه یک سیما
مورخ 5 خرداد1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت