منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است باید مرجعی مانند شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو ورود کند تا بتوان قیمت‌ها را تعدیل و بازار را سامان داد. وی در این زمینه افزود: خودروسازان معتقدند باید پس از محاسبه هزینه مواد اولیه، آب، برق و دستمزد کارگر درصدی به این مبلغ به عنوان سود افزوده شود، تا در نهایت قیمت خودرو تعیین شود. رضیان با بیان اینکه مرجعی مانند شورای رقابت باید مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گیرد، بیان داشت: در حال حاضر خودروسازان به ازای تولید برخی خودروها، متحمل ضرر می‌شوند. به طور مثال تولید پراید ۴۲ میلیون تومان هزینه دارد.در حالی که این خودرو ۳۷ میلیون به فروش می‌رسد. بنابراین خودروسازان ناچاراند ۵ میلیون تومان ضرر کنند. البته این موضوع با اتخاذ تدابیری مانند کاهش سود قطعه‌سازان، حذف هزینه‌های سربار و ... حل شده است. رضیان در پایان ادامه داد: به زعم خودروسازان، قطعه‌سازان ۵۰ درصد سود می‌برند اما این شرکت‌ها برای تولید خودرو زیان می‌دهند که این موضوع به مثابه نعل وارونه است.منبع:اقتصاد 24
مورخ 25 اردیبهشت1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت