سیصد و پانزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/08/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1- بررسی شکایت خانم فاطمه پهلوانیان از سازمان صنعت، معدن وتجارت استان سمنان
2- بررسی شکایت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از شرکت پتروشیمی پارس در خصوص "نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی"

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254