منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

نام و نام خانوادگی: علی علیا

  متولد: سال 1337 - شهرستان طالقان- استان البرز

  سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

  سوابق شغلی:

 • دادیار دادسرای عمومی
 • معاون دادستان بندر عباس
 • رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی بندر عباس
 • معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
 • رئیس مجتمع قضایی امام خمینی(ره) بندر عباس
 • رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان
 • دادستان عمومی و انقلاب بندر عباس
 • رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و همزمان دادیار دادسرای ویژه روحانیت
 • عضو دیوان عالی کشور
 • بیش از 18 سال سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد و پیام نور بندرعباس
 • حدود 20 سال عضو هسته گزینش دادگستری استان هرمزگان
 • عضو و رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری استان هرمزگان
 • چندیدن دوره عضو هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
 • عضو و رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی استان هرمزگان
 • عضو هیات های نظام پزشکی استان
 • هم اکنون رئیس شعبه 46 دیوان عالی کشور