منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: مجتبی رضا خواه

ب- تحصيلات 

مدرک دکتری در رشته تحقیق در عملیات در مهندسی و کارشناسی ارشد اقتصاد منابع معدنی و انرژی از مدرسه معادن کلرادو، کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان است و استادیار گروه استخراج معدن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس .

لیسانس علوم سیاسی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ج. سوابق اجرایی

  1. مدیرعاملی شرکت سنگ تزئینی کلاردشت، و دستیار پژوهشی در شرکت نیومانت، در دنور، کلرادو، آمریکا و دستیار پژوهشی در دانشگاه آدولف ایبانز، سانتیاگو، شیلی