منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصدو سی و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/28 تشکیل می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی دستورالعمل تنظیم بازار وکیوم باتوم
2-بررسی پرونده شکایت آقای سماواتی از اتحادیه صنف خوار و بار

logo-samandehi