منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/02/24 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه آقای عباس رضازاده (شاکی) در آزمون سراسری صدور پروانه کارگزاری گمرک شرکت نکرده است و آقای سید رضا سیدی ثانی(شاکی) نیز در آزمون رتبه 2651 داشته است ، و همچنین بر اساس شرایط اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار نیز لازم الرعایه بودن قوانین و آئین نامه های مورد عمل، شکایت شاکیان وارد نبوده و رد می شود. در پایان اعضای شورا باتفاق آرا، مقرر نمودند که در جهت کامل‌تر شدن اطلاعات مرکز ملی رقابت در خصوص موضوع و مهیا شدن امکان بررسی دقیق‌تر، در جلسه‌ای رئیس کل گمرک به جلسه شورا دعوت شوند تا ضمن اطلاع از مواضع شورا و واکاوی اشکالات موجود در فرآیند برگزاری آزمون پروانه کارگزاری گمرکی، و بویژه علت عدم اجرای آزمون در سال های 1387تا 1395 مطرح و پس از آن تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.