منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/21 تشکیل شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1- اعضای شورا با اکثریت آرا با انحصاری نبودن بازارخودروهای تندر ۹۰ و پارس تندر از تولیدات شرکت پارس خودرو و تندر ۹۰ پلاس دستی از تولیدات شرکت ایران خودرو از لیست خودروهای مشمول دستورالعمل تنظیم شورای رقابت موافقت نمودند، و مقرر نمودند این خودروها از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت خارج شود و اطلاع رسانی به نحوی صورت گیرد که بازار سایر خودروها تحت تاثیر قرار نگیرد.

2- اعضای شورا با اکثریت آرا موافقت نمودند که دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو (تصمیم 148 شورای رقابت مورخ 01/02/1392) برای سال ۱۳۹۷ نیز ملاک عمل قرار گیرد.

3- مرکز ملی رقابت به منظور اصلاح و ارتقای احتمالی دستورالعمل تنظیم قیمت، نسبت به دریافت و بررسی نقطه نظرات اعضای شورا، خودروسازان و صاحب­نظران این حوزه اقدام و نتایج را به شورای رقابت منعکس نماید.