منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه:
1- بررسی دستورالعمل ادغام بنگاه های اقتصادی
۲- بررسی شکایت آقای نیما کلانتری از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

سیصد و چهاردهمین جلسه شورای رقابت مورخ1396/08/22 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


ملاك تصميم گيري شوراي رقابت در رابطه با شکایت آقای نیما کلانتری از سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز صرفاً مفاد ماده 7 اصلاحي قانون اجرای سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. براساس مفاد ماده 7 اصلاحي و تبصره 2 آن در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار از سوي متقاضي، متقاضي مجوز كسب و كار بايد بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز موردنظر خود را دريافت كند و درخواست مداركي بيش از آنچه قبلا اطلاع‌رساني رسمي شده است فاقد وجاهت قانوني است، برابر تبصره 2 قانون اخيرالذكر با عنايت به اينكه " تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني يادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.
لذا با توجه به اینکه شاکی شرایط مذکور در پایگاه مذکور را دارا بوده و سایر شروط و بخشنامه های مورد استناد مشتکی عنه در این پایگاه درج نشده است، سازمان صادركننده، مقصر بوده لذا از نظر شورا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز(متشكي عنه) مقصر شناخته شد و بر طبق بند 12 ماده 61 قانون اجرای سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي علاوه به الزام سازمان مشتکی عنه به صدور کارت بازرگانی، رئيس سازمان يادشده را به مبلغ 100ميليون ريال جريمه محکوم می نماید.

logo-samandehi