منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه : بحث و بررسی در خصوص وضعیت کسب و کار در بنادر ایران

دویست و نود و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/08 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


بر اساس اظهارات نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر حرکت سازمان به سمت افزایش رقابت؛ اعلام کردند که گزارش مفصلی در این خصوص تقدیم شورای رقابت خواهند کرد. در ادامه شورای رقابت مقرر نمود به‌منظور بررسی جامع شرایط رقابت در خدمات بندری به‌موجب جز 3 بند «ب» ماده 60 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است نسبت به ارسال گزارش از فعالیت‌های جاری در زمینه بنادر، انحصار، درجه‌ی تمرکز و میزان رقابت‌پذیری در خدمات بندری، حوزه‌ی وظایف و اختیارات انحصاری سازمان بنادر و دریانوردی با ذکر جزئیات، خدمات بندری به تفکیک هر فعالیت از نظر هزینه و کیفیت در مقایسه با بنادر فعال در حوزه خلیج‌فارس حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ رأی اقدام نماید. همچنین کارشناسان مرکز ملی رقابت در صورت امکان ضمن هماهنگی‌های لازم از فعالیت‌های بندری بصورت میدانی بازدید و بررسی‌های لازم در محل انجام و به شورا گزارش نمایند.