منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ادامه رسیدگی به شکایت شرکت توسعه بازرگانی انرژی پاک پویش پرشین در خصوص عدم تمدید پروانه خرده فروشی برق و عدم صدور کد معاملاتی

دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/01/21 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه وزارت نیرو برای پرهیز از مشکلات مربوط به بازگرداندن مبالغ مابه التفاوت تعرفه مشترکانی از قبیل مشترکان تجاری به شرکت های خرده فروشی از طریق حساب های خزانه داری کل کشور و امکان پذیر کردن معاملات خرده فروشی در شرایط حاضر، پروانه خرده فروشی به مشترکان صنعتی بالاتر از 5 مگاوات را تا میزان 24 میلیون کیلو وات ساعت به شرکت انرژی پاک پویش پرشین صادر کرده، و همین نوع از پروانه فعالیت خرده فروشی را برای 14 شرکت دیگر نیز صادر نموده است; لذا اقدام وزارت نیرو از مصادیق امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز شرکت شاکی موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر تشخیص داده نمی شود و براین اساس شکایت شاکی رد می گردد.

همچنین شورا مقرر نمود که مرکز ملی رقابت ضمن پیگیری لازم کلیه مقررات و دستورالعمل های صادره وزارت نیرو در زمینه فعالیت ها و معاملات و مبادلات جاری در بازار برق ایران را دریافت و در راستای ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد احتمالی نقض مفاد فصل نهم این قانون را به شورای رقابت جهت اتخاذ تصمیم مقتضی گزارش نماید.