جلسات دویست و هشتاد و سه ، دویست و هشتاد چهار ، دویست هشتاد و پنج و دویست هشتاد و شش شورای رقابت مورخ 1395/12/02 ، 1395/12/16 ، 1395/12/23 و 1396/01/14 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


پیرو دستور العمل تنظیم بازار پتروشیمی موضوع مصوبه 263 شورای رقابت مورخ 29/06/1395، کارگروه مربوطه در ادامه فعالیت خود مطابق با مصوبه شورا، با بررسی پیشنهادات واصله مبنی بر ضرورت اصلاح برخی مواد مصوبه موارد پیشنهادی خود را برای اصلاح ماده (2) دستورالعمل به شورای رقابت ارائه نمود.
شورا با دعوت از اعضای کارگروه و برخی شرکت های پتروشیمی که مشکلاتی را در اجرای دستورالعمل مطرح کرده بودند و استماع توضیحات کارشناسی مرکز ملی رقابت طی 4 جلسه بحث های تفصیلی لازم را انجام داده و بویژه در خصوص محصولاتی که در بند (2) دستورالعمل بعنوان کالای خاص برای معامله در خارج از بورس کالا مشخص نموده بود تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

الف- بندهای زیر به ماده (1) دستورالعمل اضافه می شود:
1-خوراک به موادی گفته می شود که فقط برای تولید محصول در مجتمع پتروشیمی به مصرف برسد.
2- محصولات بین مجتمعی شامل کلیه محصولات مبادله شده با هدف مصرف به عنوان خوراک، بین شرکت هایی است که محصول آنها در تابلو پتروشیمی بورس کالا مبادله می گردد. میزان خوراک مذکور بر اساس مصوبات کارگروه تعیین می گردد.

ب- بندهای زیر به ماده (2) دستورالعمل اضافه می شود:
1. محصولاتی که برای اولین بار در یک مجمتع تولید شده اند، به مدت 3 ماه از آغاز تولید اجازه فروش خارج از بورس را خواهند داشت.
2. تأمین خوراک شرکت های دفاعی، امنیتی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و شرکت های بهره برداری مخازن نفت و گاز به عنوان کالای استراتژیک شناخته می شود.
4. تولید کنندگانی که محصولات پتروشیمی آنها توسط شرکت های پایین دستی بعنوان ماده اولیه به مصرف می رسد مشروط به اینکه دارای سهامدار مشترک (حداقل به میزان 50 درصد) باشند می توانند با تشخیص کارگروه به مقدار نیاز شرکت پایین دستی مذکور، این مقدار از محصولات را خارج از بورس به آنان عرضه نمایند.
در این صورت شرکت های پایین دستی فوق الذکر نباید در بازار بورس پتروشیمی به خرید همان کالا بپردازند.

ج- در خصوص درخواست عضویت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کارگروه، به دلیل آنکه این سازمان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت است و نماینده وزارتخانه مذکور در کارگروه عضویت دارد، لذا شورای رقابت حضور دو نماینده از یک وزارتخانه در کارگروه را به صلاح ندانست

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت مصوبات و صورتجلسات شورا

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254