منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل شرکت بازرگانی پتروشیمی، بررسی نامه ریاست جمهوری در خصوص شرکت  بسته بندی چاپ طلا با موضوع انحصار در تولید فیلم BOPP، ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت راه آهن، بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو، آبونمان شرکت مخابرات، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و  فولاد بافق و  ادامه بررسی دستور جلسات گذشته مطرح شده در شورا.

یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/02/08 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
شورای رقابت  در جلسه مورخ 1392/02/08  و پیرو ابلاغ دستورالعمل تعیین خودرو موضوع مصوبه 1392/02/01شورا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
    با توجه به وصول جدول نرخ تورم سالانه تولید خودروهای مختلف در فاصله بین فروردین ماه 1391 و فروردین ماه 1392 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عیناً  P^.  طبق جدول پیوست اعلام میشود.
    شاخص کیفیت اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد مطابق جدول پیوست عیناً اعلام می گردد.
    در توضیح عبارت  P_(t-1)در دستورالعمل فوق الاشاره اضافه نمود که بهای هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین عبارت است از بهای همان خودرو برای مصرف کننده منهای سهم آن از هزینه های مالی بنگاه
    سهم هزینه های مالی  عبارت است از کل سود پرداختی بنگاه بابت سود تسهیلات دریافتی به عناوین مختلف تقسیم بر ارزش کل تولید بنگاه بر مبنای بهای مصرف کننده ( نقدی ) .
    در مورد خودروهای غیر از خودروهایی که نرخ تورم آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است، نرخ تورم صنعت خودرو متوسط نرخهای تورم اعلامی است. این نرخ برای سال جاری (1392) معاول 26/53% است که در دستورالعمل اعمال خواهد شد.
    در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال 1391  وارد بازار شده اند ، خودروسازان موظفند به طور موردی از شورای رقابت استعلام نمایند.
هر مورد   متعلقات اضافی هر یک از انواع خودروها نسبت به سال 1391  (options)   هزینه آن به قیمت همان خودرو اضافه می شود.