منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: آبونمان شرکت مخابرات ، بررسی موضوع شرکت پالایشگاه شیراز ،  بررسی قیمت خودروهای 206 و تندر 90 توسط کارگروه خودرو، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، بررسی دستورالعمل شرکت بازرگانی پتروشیمی ، بررسی  شکایت شرکت ریز موج سیستم در خصوص قیمت گذاری محصولات لوح های فشرده توسط اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران،  بررسی نامه ریاست جمهوری در خصوص شرکت بسته بندی چاپ طلا با موضوع انحصار در تولید فیلم BOPP،  ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و  فولاد بافق  و  ادامه بررسی  دستورجلسات گذشته  مطرح شده در شورا.

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ   1392/05/20 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    مصوبه جلسه 158  (یکصد و پنجاه و هشت ) مورخ 9/4/ 1392 شورای رقابت در مورد وصول آبونمان ثابت بصورت ماهانه صرفاً قابل وصول از دارندگان تلفن ثابت می باشد و وصول بیش از یکصد پالس بابت آبونمان ثابت  از مشترکین یاد شده توسط شرکت مخابرات ایران، موجه نمی باشد.
2.    در خصوص شکایت شرکت پترو  گاز پارسا در قضیه مناقصه MMT پالایشگاه شیراز به شماره 019/90/م ع ت مقرر شد از شاکی ، مشتکی عند ( پالایشگاه شیراز ) مدیر کل حراست و مدیر کل بازرسی و معاون مربوطه وزارت نفت و شرکت جام آثار برای دو جلسه بعد دعوت جهت رسیدگی و احراز واقعیت دعوت به عمل آید.