منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت ، بررسی درخواست ابطال تصمیم شورا توسط شرکت جام آثار با موضوع پالایشگاه شیراز و تقاضای تجدید نظر در تصمیم،  بررسی موضوع هلدینگ خلیج فارس-بررسی موضوع پتروشیمی فجر و مبین ،  بررسی موضوع شرکت توزیع گاز ایران ( هلدینگ)،  بررسی  دستورالعمل راه آهن  ، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، ،  بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و  فولاد بافق  ، بررسی شکایت شرکت ایوان باستان و  ادامه بررسی  دستورجلسات گذشته  مطرح شده در شورا.

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/08/29 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
 با توجه به گزارش شماره 243105/121 مورخ 15/08/1392 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان عرضه سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس  (هلدینگ ) و پیرو مصوبه مورخ 31/02/1391 شورای رقابت  که رعایت  نشده است. لذا مقرر گردید بر اساس بند 1 ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، معاملات مربوط به سهام عرضه شده به صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت و 5% سایر سهامداران فسخ شود.