منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ادامه بررسی پیشنهاد شرکت ایران خودرو در خصوص افزایش قیمت خودروی جدید دنا.

دویست و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/09/19 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودروی جدید ( دنا ) مصوب گردید:
-    با توجه به شباهت فنی و ظاهری خودروی دنا با خودروی سمند-سورن، قیمت بر مبنای دستورالعمل قیمت خودروی سمند-سورن EF7 مصوب خرداد ماه 1393 بعنوان قیمت پایه بعلاوه هزینه های سرمایه گذاری و 37 قطعه ای که شرکت ایران خودرو اظهار داشته در رابطه با ارتقاء خودروی سورن به دنا استفاده کرده است، تعیین گردد.
-    در پایان تأکید گردید تولید خودروهای سمند و سمند سورن بایستی با توجه به تقاضا کاهش نیابد.