منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: قیمت گذاری خودروهای جدید ؛ گزارش در خصوص شورای رقابت و اقتصاد مقاومتی و ادامه بررسی موضوعات گذشته

دویستمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/07/30 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارش آقای مهندس یکه زارع (مدیرعامل شرکت ایران خودرو) و آقای بابایی (معاون بازاریابی و فروش) در خصوص وضعیت تولید و فروش شرکت ایران خودرو و همچنین قیمت خودروهای جدید و پاسخ به سوالات اعضای شورا.
2.    در پایان مقرر گردید تا جزئیات فنی و آنالیز هزینه های خودروهای جدید به کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردد تا پس از  بررسی جهت تصمیم گیری به شورا ارائه شود.
3.    بررسی ادامه موضوعات به هفته آینده موکول شد.