منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و یک شورای رقابت مورخ 1399/06/01 برگزار شد.
موضوع اول:دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی‌متر
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

از آنجا که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که بازار ورق‌های گرم فولادی با ضخامت پایین از درجه تمرکز بالایی برخوردار می‌باشد، شورای رقابت به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار کالاهای انحصاری تشخیص داده و برای تنظیم این بازار دستورالعمل زیر را در جلسه ۴۳۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ با اکثریت آراء به تصویب رساند.

ماده 1: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
ب) محصولات گرم فولادی: ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی¬متر
ج) واحدهای تولیدی مشمول: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، مجتمع فولاد گیلان
د) عرضه اختصاصی: عرضه خارج از تالار اصلی با قیمت کشف شده در تالار اصلی در قالب قراردادهای منعقده با مشتریان معین
ه) کارگروه نظارت: کارگروه موضوع ماده (6) این دستورالعمل

ماده 2: واحدهای تولیدی مشمول جهت فروش در داخل کشور ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.

تبصره ۱: فروش به صنایع نظامی صرفاً به منظور مصرف در خطوط تولید دفاعی و استراتژیک که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از سوی ایشان رسیده باشد، از شمول این دستورالعمل مستثنی است.
تبصره ۲: هر یک از واحدهای تولیدی مشمول مجازند حداکثر تا ۴0 درصد از میزان عرضه محصولات گرم فولادی خود را به صورت عرضه اختصاصی عرضه کرده و ما‌بقی را به صورت کامل در تالار اصلی عرضه نمایند.
تبصره ۳: چنانچه میزان عرضه محصولات گرم فولادی واحدهای تولیدی مشمول به نحوی باشد که قیمت‌های کشف شده در بورس کالا نسبت به قیمت‌های جهانی با انحراف نامتعارف مواجه گردد، بطوریکه در سه نوبت عرضه متوالی رقابت ۱۰ درصد یا بیشتر باشد، کارگروه نظارت موظف است با رصد مداوم، وضعیت بازار را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای رقابت گزارش نماید.

ماده 3: دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح ذیل تعیین می‌شود:

نرخ ارز سنا (حواله‌ای) × قیمت جهانی= قیمت پایه

تبصره 1: قیمت جهانی محصولات مورد نظر بر اساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه سی.آی.اس (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن (میانگین این سه) تعیین خواهد شد.
تبصره 2: قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام می‌شود (سقف رقابت آزاد است).

ماده ۴: واحدهای تولیدی مشمول موظفند با رعایت ماده (2) این دستورالعمل شرایط مشتریانی که به آن‌ها عرضه اختصاصی تعلق می‌گیرد را به کارگروه نظارت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. این شرکت ها موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یکبار به شورای رقابت ارسال نمایند.

ماده ۵: واحدهای تولیدی مشمول مکلفند یک هفته قبل از شروع هر فصل برنامه عرضه هفتگی محصولات گرم فولادی خود را به کارگروه نظارت ارائه نموده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود به اطلاع عموم برسانند. برنامه عرضه باید به تفکیک محصولات مشمول این دستورالعمل اعلام شود. کارگروه نظارت مکلف است هرگونه انحراف از عرضه را حداکثر ظرف یک هفته به شورای رقابت اعلام نماید.

ماده۶: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد گیلان، نورد و لوله اهواز، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی، انجمن تولید‌کنندگان خودرو و بورس کالای ایران، در مرکز ملی رقابت تشکیل خواهد شد و ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به رصد بازار اقدام و به صورت دوره‌ای هر سه ماه یکبار گزارش آن را به شورای رقابت ارائه می‌نماید.

ماده ۷: سهمیه خریداران محصولات گرم فولادی موضوع این دستورالعمل، بر اساس سامانه بهین‌یاب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

ماده8: شرکت‌های نورد و لوله اهواز و مجتمع فولاد گیلان موظفند چنانچه رأساً نسبت به بهره‌برداری از واحد تولیدی خود اقدام نمی‌کنند (به تولید کارمزدی و یا اجاره‌ای مبادرت می‌ورزند)، نمایندگان طرف قرارداد خود (حقیقی یا حقوقی) را جهت خرید اسلب از شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان به کارگروه نظارت معرفی نمایند. این نمایندگان مکلف به عرضه تمامی محصولات گرم فولادی در بورس کالا مطابق ضوابط این دستورالعمل هستند.

ماده 9: در صورت عدم عرضه محصولات گرم فولادی در بورس کالا توسط واحدهای تولیدی مشمول ماده 8 این دستورالعمل، شرکت‌های فولادی مجاز به فروش اسلب به این شرکت‌ها و نمایندگان آنها نخواهند بود.

موضوع دوم:اتخاذ تصمیم در خصوص بند 3 مصوبه شماره 63 شورای رقابت مورخ 28/01/1390

اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا ، مقرر نمودند بند 3 مصوبه 63 شورا مورخ 28/01/1390 به شرح زیر اصلاح و به عنوان ماده (5) به دستورالعمل ادغام و تملک موضوع مصوبه جلسه 351 مورخ 23/07/ 1397 شورای رقابت الحاق می‌گردد و عنوان ماده (5) دستورالعمل به ماده (6) اصلاح می‌شود: ماده 5- در اجرای ماده 47 قانون و به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط، بنگاه‌هایی که از طریق تملک سهام و ایجاد رابطه عمودی با بنگاه‌هایی که دارای چنین وضعیتی می باشند مجاز به داشتن عضو هیئت مدیره در این نوع بنگاه‌ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی‌باشند. در غیر اینصورت شورا طبق ماده (6) این دستورالعمل در مورد آن تصمیم گیری می‌نماید.