منو

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: محمد جلیلیان
متولد: استان کرمانشاه
تاریخ تولد:1350
 مدارج علمی
کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی
کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی- حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سوابق حرفه ای
- دبیر آموزش و پرورش (سال 1368-1386)
- مدیر عامل اتحادیه های مصرف و توزیعی استان کرمانشاه( سال1376-1382)
- رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه (سال 1379-1383)
-عضو کمیته توسعه صادرات غیر نفتی استانداری ( سال1379-1384)
- مدیر عامل اتحادیه بازرگانی تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران ( سال 1385 تاکنون)
- مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های توزیعی ایران (سال 1391 تاکنون)
- رئیس اتاق تعاون ایران ( سال 1390-1392)
- عضو کمیته خدمات بازرگانی برنامه ششم توسعه(سال1395)
- عضوهیئت رئیسه اتاق تعاون ایران (سال 1390 تاکنون)
-مدیر مسئول ماهنامه فرهنگ و تعاون ( سال 1386 تاکنون)
- مدیر اتحادیه برتر ملی در چهار دوره (سال 1389 و 1392 و 1395 و 1398)
- عضو شورای رقابت ( دوره دوم سال1395  )
-عضو شورای رقابت (دوره سوم سال 1401)
- رییس هیات مدیره کارخانجات تولیدی پارس الکتریک شستا (سال 1398 تاکنون).
- موسس اولین شرکت تعاونی سهامی عام استارت آپی اقساطی بخش تعاون (تجارت الکترونیک فرهنگیان- اتما) سال 1392