منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا مصری

سال تولد :1335

محل تولد: کرمانشاه   

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق شغلی:  

 • وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
 • سفیر ج ا ا در ونزئلا
 • نماینده مجلس شورای اسلامی دوره هفتم، نهم و دهم
 • عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
 • رئیس شورای عالی تأمین اجتماعی
 • رئیس شورای عالی سازمان بازنشستگی
 • رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 • نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 • عضو شورای عالی مسکن
 • عضو شورای راهبردی دولت
 • رئیس مجمع بانک رفاه کارگران
 • رئیس شورای عالی بهزیستی کشور
 • عضو کمیسیون اقتصاد دولت
 • عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی
 • معاون کمیته امداد امام خمینی کشور
 • ناظر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
logo-samandehi