منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

سوابق علمی:

  • دارای درجه دکتری رشته حقوق خصوصی
  • مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران (در مقطع لیسانس و فوق لیسانس از سال 1385 تا به حال)
  • تدوین 20 مقاله و دو جلد کتاب
  • مدرس کارآموزان قضایی (20 سال)

سوابق تجربی:

  • سابقه ریاست شعبه و مستشاری دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (از سال 1376 تا سال 1386)
  • مدیرکل تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه (از سال‌های 1383 الی 1393)
  • عضو و دبیر کمیته مرکزی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضائیه
  • قاضی دیوان عالی کشور (از سال 1386 تا به حال)
  • مشاور قضایی دادستان کل کشور (از 1393 تا به حال)
  • عضو شورای رقابت کشور و هیئت مقررات زدایی