منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مدرک تحصیلی:

 • لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف (سال 1350)
 • کارشناسی ارشد مدیریت از سازمان مدیریت دولتی

مسئولیت‌ها و سوابق اجرایی:

 • 16 سال معاونت وزرای معادن و فلزات، صنایع، صنایع و معادن
 • 1 دوره نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
 • 2 دوره نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • 12 سال عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران
 • 12 سال (از بدو تأسیس) رئیس کمسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • بیش از 9 سال عضو هیئت‌مدیره بانک صنعت و معدن
 • بیش از 5 سال عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران
 • بیش از 4 سال عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون (صندوق تعاون)
 • بازرس فنی تجهیزات ذوب‌آهن اصفهان (قبل از انقلاب)
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی سرب و روی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غرب کشور
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت دیر گذار ایران
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (ایرفکو)
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارآفرینان روستا
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت فولاد آناهیتا
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت پترو فراوان اطلس
 • عضو شورای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی