الف: مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

ب: سمت‌های قضایی از بدو استخدام

 • دادرس دادگاه بخش مستقل
 • دادیار دادسرای عمومی
 • بازپرس دادسرای عمومی
 • رئیس دادگاه عمومی
 • معاون اول قضایی دادگستری
 • دادیار انتظامی قضات
 • دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • عضو معاون دیوان عالی کشور
 • مستشار دیوان عالی کشور
 • رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور
 • مدرس حقوق تجارت در دانشگاه
شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اعضای شورا بدون مجموعه

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254