منو

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: سید محمد رضا سید نورانی

مدارج علمی:

  • - استاد تمام پایه 32 دانشگاه علامه طباطبایی
  • - تخصص اصلی اقتصاد بخش عمومی
  • - تخصص فرعی اقتصاد نظری، اقتصاد بین الملل و اقتصاد اسلامی

اهم سوابق اجرایی دولتی:

  • معاون اداری و مالی دانشگاه علامه طباطبایی
  • مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو شورای پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور
  • مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  • مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  • قائم مقام نماینده دادستان کل کشور در سازمان جمع آوری و فروش کالای متروکه