منو

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: هادی امیری

سال تولد: 1356

سوابق تحصیلی:

 • - کارشناسی علوم اقتصادي (اقتصاد نظري) سال 1374-1377
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادي (اقتصاد نظري) سال 1377-1380
 • دکترای علوم اقتصادي (اقتصاد بخش عمومي) سال 1380-1386
 • سوابق شغلی:

  • - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان از شهریور 1388 تاکنون
  • - رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال 1400 تاکنون
  • - معاون گروه دانشگاه اصفهان از سال 1388 تا 1390
  • - مدیر گرئه دانشگاه اصفهان از سال 1390 تا 1392
  • - عضو شوراي راهبردي كانون هماهنگي صنعت و دانشگاه از سال 1390 تا 1392
  • - عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی از سال 1384 تا 1385
  • - پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی از سال 1382 تا 1384
  • مسوول دفتر کمیته اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1377 تا 1382
  • عناوین پروژه های تحقیقاتی:

  • - "کارایی بانکهای تجاری در ایران"؛ پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
  • - اثر سیاستهای پولی و مالی بر بخش صنعت
  • - مالیات بر ارزش افزوده(دو طرح-)
  • - اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • - بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه کشمش و زعفران با تاکید بر اقتصاد هزینه مبادله، جهاد دانشگاهی
  • - نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیری، جهاد دانشگاهی
  • - نقشه راه صنعت نسوز كشور
  • - نقش دانش بومی در توسعه پایدار منطقه ای
  • - مدل اجرایی توانمندسازی محرومان و استضعاف‌زدایی اقتصادی‌اجتماعی در مناطق هدف بنیاد علوی
  • مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها:

   • - اميري هادي، "مساله كنش جمعي" هفته پژوهش، ۱۳۷۷
   • - اميري هادي، "درآمدي بر نقش هنجارها در تمكين مالياتي" مباني فقهي و اقتصادي ماليات‌هاي اسلامي، صفحه۲۷_۴۶، ۱۳۸۷
   • - واعظ برزاني محمد، اميري هادي، حيدري مهدي، "تحليل تاثير چرخه هاي تجاري بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۸و تعيين سبد بهينه تسهيلات براي كل نظام بانكي" بيست و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، صفحه، ۱۳۹۰
   • اميري هادي، يارمحمديان ناصر، "كاهش هزينه هاي مبادله در جهت جهاد اقتصادي و افزايش بهره وري و ارتقاي توان اقتصادي" جهاد اقتصادي با تاكيد بر بهره وري، ۱۳۹۰
   • اميري هادي، يارمحمديان ناصر، "كنش جمعي و نقش آن در تمكين مالياتي: نقد دولت رانتير و سياستگذاري مالياتي در ايران" پنجمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي، ۱۳۹۰
   • اميري هادي، يارمحمديان ناصر، "عدم بهره وري ناشي از هزينه مبادله و لزوم رويكرد جهادي براي ارتقاي سطح موفقيت اهداف توسعه اي" جهاد اقتصادي، ۱۳۹۱
   • خوشايند دولت آباد حميده، گوگردچيان احمد، اميري هادي، طيبي سيدكميل، خداوردي ساماني مريم، "اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت فولاد كشور از طريق شاخص هزينه منابع داخلي DRC (مطالعه موردي شركت فولاد مباركه اصفهان)" چشم انداز اقتصاد ايران با رويكرد حمايت از توليد ملي، صفحه، ۱۳۹۲
   • اميري هادي، باستاني‌فر ايمان، موري علي پور مهرنوش، "تحليل عوامل موثر بر موفقيت پروژه هاي مشاركت عمومي و خصوصي(PPP) (مطالعه ي موردي: شهرداري اصفهان)" هفتمين کنفرانس سالانه ي توسعه ي نظام تامين مالي در ايران، صفحه۱_۳۰، ۱۳۹۳
   • گوگردچيان احمد، فتحي سعيد، اميري هادي، سعيدي نسرين، "تحليل تأثير ريسك سياسي بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران" هفتمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران، صفحه۱، ۱۳۹۳
   • حميديان نرگس، اميري هادي، عرب صالحي نصرآبادي مهدي، "تاثير ريسك نامتعارف بر بازده مازاد آتي بازار با استفاده از مدل ماركف -سوئيچينگ" سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران، ۱۳۹۴
   • فروغي داريوش، اميري هادي، رهروي دستجردي عليرضا، "تحليل تاثير تغيير روش پژوهش در تبيين ارتباط بين رشد و سودآوري شركت" سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران، صفحه۹۹، ۱۳۹۴
   • مقدم وحيد، اميري هادي، "مدل سازي نظام الهي مردمي در حوزه حكمراني منابع مشترك با رويكرد نهادي" دو سالانه تبيين نوانديشي هاي مقام معظم رهبري در تمدن نوين اسلامي، صفحه۶۱۹_۵۹۴، ۱۳۹۷

   International Journal Papers:

   • KAMALIAN KOOPAIY A., TAYEBI S., SHARIFI A., AMIRI H., "Comparing Different Methods of Estimating the Variance of Propensity Score Matching Estimator", Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 9, No. 1, PP. 181_212, 2020.
   • POURALI M., AMIRI H., MOGHADAM V., KAMALIAN KOOPAIY A., "Investigating the Effect of Different Institutional Arrangements in a Irrigational Behavior Experiment with Power Asymmetries", Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 9, No. 2, PP. 437_458, 2020
   • FAZELIAN M., NASROLLAHI K., AMIRI H., "Critique of Government Protection Policies of Foreign Investors: Heckman`s Two-Step Method", Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 10, No. 1, PP. 57_79, 2021.
   • KAMAL M., AMIRI H., MOGHADAM V., RAHIMI D., "Institutional analysis of top-down regulatory: evidence from Iran local governance", Water Policy, Vol. 23, No. 4, PP. 930_945, 2021.