منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام محمد باقری بنابی

ب- تحصيلات 

تحصیلات حوزوی در حوزه علمیه قم

لیسانس علوم سیاسی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ج. سوابق اجرایی

  1. مدرس دانشگاه
  2. مسئولیت ستاد اقامه نماز جمعه بناب