منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: مجتبی رضاخواه

ب- تحصيلات 

مدرک دکتری در رشته تحقیق در عملیات در مهندسی و کارشناسی ارشد اقتصاد منابع انرژی از دانشگاه ماینز کلرادو، کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان .

ج. سوابق اجرایی

  1. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1400
    دبیر کل IPU مجلس شورای اسلامی
    رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده
    استاد یار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس