منو

اخبار

با حکم رئیس شورا و مرکز ملی رقابت؛ اسماعیل شجاعی به عنوان سخنگوی شورای رقابت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ بر اساس مصوبه ۵۴۶ شورای رقابت مورخ ۱۸ بهمن ماه، سید محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، طی حکمی اسماعیل شجاعی را که پیش از این مشاور رسانه ای و فرهنگسازی رئیس مرکز ملی رقابت بود، با حفظ سمت قبلی به عنوان «سخنگوی شورای رقابت» منصوب کرد.


مورخ 24 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت