منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

آیت الله رییسی ابلاغ کرد تا دادستان‌ها در صورت مواجهه با مورادی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات، نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام کنند.رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال سازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وضایف دستگاه قضایی تقاضا می‌شود تا برخی اقدامات انجام شود.
رییس دستگاه قضا ابلاغ کرده تا دادستان‌ها ضمن بررسی مواردفوق الذکر چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند؛ همچنین روسای کل دادگستری استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام کنند.

سید ابراهیم رییسی در این بخشنامه تاکید کرده تا دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. رییس قوه قضاییه در این بخشنامه درخواست کرده تا سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت ضمن بررسی، در صورت احراز تخلف و یا سوء جریان، مراتب را جهت رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوء جریان اقدام متقضی معمول نماید. همچنین نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است.
منبع:خبرگزاری ایبنا
مورخ 16 تیر 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت