فرم 1 از 5

ثبت شکایات در راستای موضوع ماده (19) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 1. وضعیت شکایت
  Invalid Input
 2. توضیحات مربوط به وضعیت شکایت
  ورودی نامعتبر
 3. لطفاً نکات زیر را قبل از تکمیل نمودن فرم شکایات در نظر داشته باشید:

  • تمامی فیلدها (به جز پست الکترونیک) باید به زبان فارسی تکمیل گردد.
  • تکمیل فیلدهایی که نشان (*) را دارند الزامی است.
  • فرم در 5 مرحله تکمیل می گردد که می توانید در مرحله ای با انتخاب دکمه "بازگشت به فرم قبلی" اطلاعات وارد شده را اصلاح نمائید.
  • در تکمیل هر مرحله ای از فرم، صحت سنجی اطلاعات انجام می گیرد و اگر فیلدی دارای ورودی نامعتبر باشد، فیلد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد تا آن را اصلاح نمائید.
  • قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را مطالعه و بر اساس مفاد قانونی فرم شکایت را تکمیل نمائید.
 4. (ثبت شکایات موضوع ماده (19) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)
  مطابق ماده «43» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟
 5. پست الکترونیک(*)
  ورودی نامعتبر
  اطلاع رسانی شکایت به این آدرس پست الکترونیک ارسال خواهد شد
 6. نوع شکایت(*)
  ورودی نامعتبر
 7. مشتکی عنه(*)
  ورودی نامعتبر
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. روز تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 3. ماه تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 4. سال تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر(*)
  ورودی نامعتبر
 6. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
  کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد
 7. تابعیت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. شغل(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
  همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547
 10. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 12. کدپستی(*)
  ورودی نامعتبر
 13. نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 14. شماره ثبت شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 15. نام بالاترین مقام، مدیرعامل(*)
  ورودی نامعتبر
 16. تابعیت(*)
  ورودی نامعتبر
 17. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
  همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547
 18. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 19. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 20. کدپستی(*)
  ورودی نامعتبر
 21. روزنامه رسمی(*)
  ورودی نامعتبر
  آخرین روزنامه رسمی شرکت را ارسال نمائید. حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است.
 1. آیا وکیل و یا نماینده قانونی دارید؟(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. روز تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 4. ماه تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 5. سال تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام پدر(*)
  ورودی نامعتبر
 7. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
  کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد
 8. شماره پروانه وکالت(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
  همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547
 10. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 12. کدپستی(*)
  ورودی نامعتبر
 13. وکالت نامه(*)
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 1. طرف شکایت (مشتکی عنه)(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
  همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547
 4. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
  همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547
 7. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 1. موضوع شکایت و خواسته(*)
  ورودی نامعتبر
 2. به طور تفصیلی بیان نمایید که چه عمل و رویه ضدرقابتی ای از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه) مورد نظر شما صورت گرفته است.(*)
  ورودی نامعتبر
 3. آیا شما در خصوص شکایت حاضر، تاکنون به هیچ یک از مراجع اداری یا قضایی ذی‌صلاح دیگری جهت احقاق حقوق خود مراجعه نموده‌اید؟! (*)
  ورودی نامعتبر
 4. در صورت مراجعه به هر یک از مراجع اداری و قضایی، کلیه مستندات و مکاتبات را ارائه نمایید.(*)
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 5. در صورت در اختیار داشتن هر گونه مدارک و مستندات دال بر تحقق اعمال و رویه‌های ضدرقابتی از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه)، آن ها را ضمیمه نمائید.
 6. مدارک یک(*)
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 7. مدارک دو
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 8. مدارک سه
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 9. مدارک چهار
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 10. مدارک پنج
  ورودی نامعتبر
  حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است
 11. کد تصویری(*)
  کد تصویری
  تصویر جدیدورودی نامعتبر
 12. تایید کردن صحت اطلاعات(*)
  ورودی نامعتبر