منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

فرم 1 از 5

ثبت شکایات در راستای موضوع ماده (19) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

وضعیت شکایت
Invalid Input

توضیحات مربوط به وضعیت شکایت
ورودی نامعتبر

لطفاً نکات زیر را قبل از تکمیل نمودن فرم شکایات در نظر داشته باشید:

  • تمامی فیلدها (به جز پست الکترونیک) باید به زبان فارسی تکمیل گردد.
  • تکمیل فیلدهایی که نشان (*) را دارند الزامی است.
  • فرم در 5 مرحله تکمیل می گردد که می توانید در مرحله ای با انتخاب دکمه "بازگشت به فرم قبلی" اطلاعات وارد شده را اصلاح نمائید.
  • در تکمیل هر مرحله ای از فرم، صحت سنجی اطلاعات انجام می گیرد و اگر فیلدی دارای ورودی نامعتبر باشد، فیلد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد تا آن را اصلاح نمائید.
  • پیش از تکمیل شکایت، لطفاً قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مطالعه و بر اساس مفاد قانونی فرم شکایت را تکمیل نمائید.
(ثبت شکایات موضوع ماده (19) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)
مطابق ماده «43» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟
پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این آدرس پست الکترونیک ارسال خواهد شد

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این شماره تلفن همراه ارسال خواهد شد

نوع شکایت(*)
ورودی نامعتبر

مشتکی عنه(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
// ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
ورودی نامعتبر

شماره ثبت شرکت(*)
ورودی نامعتبر

نام بالاترین مقام، مدیرعامل(*)
ورودی نامعتبر

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

روزنامه رسمی(*)
ورودی نامعتبر

آخرین روزنامه رسمی شرکت را ارسال نمائید. حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است.

آیا وکیل و یا نماینده قانونی دارید؟(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
// ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

شماره پروانه وکالت(*)
ورودی نامعتبر

تصویر پروانه وکالت(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

وکالت نامه(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

طرف شکایت (مشتکی عنه)(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

موضوع شکایت و خواسته(*)

0/100

ورودی نامعتبر

در فیلد موضوع شکایت و خواسته حداکثر 100 کاراکتر مورد قبول است

به طور تفصیلی بیان نمایید که چه عمل و رویه ضدرقابتی ای از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه) مورد نظر شما صورت گرفته است.(*)
ورودی نامعتبر

آیا شما در خصوص شکایت حاضر، تاکنون به هیچ یک از مراجع اداری یا قضایی ذی‌صلاح دیگری جهت احقاق حقوق خود مراجعه نموده‌اید؟! (*)
ورودی نامعتبر

در صورت مراجعه به هر یک از مراجع اداری و قضایی، کلیه مستندات و مکاتبات را ارائه نمایید.(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

در صورت در اختیار داشتن هر گونه مدارک و مستندات دال بر تحقق اعمال و رویه‌های ضدرقابتی از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه)، آن ها را ضمیمه نمائید.
مدارک یک(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک دو
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک سه
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک چهار
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک پنج
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

کد تصویری(*)
کد تصویری
تصویر جدید ورودی نامعتبر

تایید کردن صحت اطلاعات(*)
ورودی نامعتبر

logo-samandehi