منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: حیدر بحرانی
سابقه تحصیلی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 
- سمت هاي اجرايي:

 • - قاضی دیوانعالی کشور و معاونت نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضائیه
 • - قاضی دادگستری استان بوشهر شروع از 29/06/75
 • - مستشار دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر شروع از 24/03/80
 • - معاون آموزش دادگستری استان بوشهر از تاریخ 15/05/81
 • - عضو شورای سیاست گذاری راهبردی استان بوشهر از تاریخ 27/07/85
 • - رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از تاریخ 27/07/85
 • - رئیس ستاد دیه استان بوشهر از تاریخ 27/07/85
 • - رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان استان بوشهر از تاریخ 27/07/85
 • - عضو شورای تأمین استان بوشهر از تاریخ 27/07/85
 • - معاونت اجرای ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر از تاریخ 27/07/85
 • - رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان بوشهر از تاریخ 27/08/85
 • - رئیس دستگاههای نظارتی استان طی یک دوره شش ماهه
 • - رئیس مرکز علمی کاربردی دادگستری استان
 • - رئیس دادگستری استان بوشهر از تاریخ 27/07/85 تا اردیبهشت ماه سال 94 (این دوره با استانداری 5 استاندار تقارن داشته است)
 • - عضو معاون دیوان عالی کشور
 • - معاون نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضائیه
 • logo-samandehi