منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

روابط عمومی دریچه ای است به سوی دستاوردهای بزرگی همچون شادابی, انگیزش و پر باری نتایج سازمانی

"27 اردیبهشت ماه" روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعالان این حوزه تبریک می گوییم و امیدواریم همواره در ین صحنه پر تکاپو و پر تلاش برخشند و در آسیب زدایی از ساز مان ها پیروز باشند.

سید علی رشیدی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

logo-samandehi