دویست نود و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/04/12 برگزار می گردد. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
-  بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو
-  بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمیشما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254