دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/01/28 برگزار می گردد .موضوعات جلسه به شرح ذیل است:


- رسیدگی به شکایت خانم مهدخت شهروز از  گروه صنعتی آراز 

- رسیدگی به شکایت آقای نوروز صدیقی از آقای داود خدایی

- ادامه بررسی بازار محصولات پتروشیمی

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254